Seikkailijoiden #MEIDÄNMERI

  • Seikkailijoiden #meidänmeri aktiviteetit on jaoteltu neljään erilaiseen sukellukseen
  • Aktiviteettien tavoitteena on kiinnittää seikkailijan huomio Itämereen ja sen tilaan
  • Aktiviteeteissa seikkailija pääsee tutustumaan Itämereen ja sen monimuotoisuuteen sekä huomaa merkkejä ihmisen vaikutuksesta Itämereen
  • #meidänmeri -merkin suorittamiseksi tulee kaikista sukelluksista tehdä vähintään yksi toteutustapa

Kuvat: © Moomin Characters™