Sukellus‌ ‌#4‌ – VAPAASUKELLUS

  • Näissä aktiviteeteissa seikkailija‌ ‌ilmaisee‌ ‌itseään‌ ‌ja‌ ‌omia‌ ‌mielipiteitään‌ ‌sekä‌ ‌pyrkii‌ ‌vaikuttamaan‌ ‌muihin.‌
  • Seikkailija pääsee toteuttamaan‌ ‌yhden‌ ‌tai‌ ‌useamman‌ ‌konkreettisen‌ ‌teon‌ ‌Itämeren‌ ‌luonnon‌ ‌puolesta‌ ‌pyrkien‌ ‌perustellusti‌ ‌vaikuttamaan‌ ‌sopivaan‌ ‌kohderyhmään‌ ‌lippukunnan‌ ‌ulkopuolella.‌ 

Toteutus 1: KYMMENEN‌ ‌TAPAA‌ ‌VAIKUTTAA‌ ‌

Seikkailija tutustuu ‌kymmeneen‌ ‌tapaa‌n ‌vaikuttaa‌ ‌Itämereen‌ ‌omilla‌ ‌valinnoillaan.‌ ‌Apuna‌ ‌voi‌ ‌käyttää‌ ‌#MEIDÄNMERI‌ ‌-kampanjan‌ ‌kuvia‌ K‌ymmenen‌ ‌tapaa‌ ‌vaikuttaa‌.‌ ‌

Seikkailija ‌valmistaa kortit ‌itse ja ‌laittaa‌ ‌vaikutustavat‌ ‌omasta‌ ‌mielestään‌ ‌tekojen‌ ‌mukaan‌ ‌vaikeusjärjestykseen‌. Seikkailija‌ ‌voi myös valita vaihtoehdoista ‌itselleen‌ ‌ja‌ ‌perheelle‌ ‌sopiva‌n ‌tavan,‌ ‌jonka‌ ‌aikoo‌ ‌seuraavaksi‌ ‌ottaa‌ ‌käyttöön.

Toteutus 2: HAASTETAAN‌ ‌POSTIKORTILLA‌ ‌

#MEIDÄNMERI‌ ‌-‌kampanjasivuilta‌‌ ‌löytyy‌ ‌10‌ ‌eri‌ ‌tapaa‌ ‌englannin‌ ‌kielellä‌ ‌osallistua‌ ‌jollakin‌ ‌teolla‌ ‌Itämeren‌ ‌tilaan.‌ ‌Seikkailija ‌kirjoittaa‌ ‌postikortin tai useamman ‌valitsemalleen‌ ‌päättäjälle‌ ‌tai‌ ‌muille‌ ‌partiolaisille‌ ‌Itämeren‌ ‌alueella‌ ‌ja‌ ‌haastaa‌ ‌heidät‌ ‌toimimaan‌ ‌Itämeren hyödyksi.‌

‌Kortissa seikkailija voi kertoa,‌ ‌mitä‌ ‌luonnonvedet‌ ‌heille‌ ‌merkitsevät‌ ‌ja‌ ‌mitä‌ ‌he‌ ‌toivovat‌ ‌kortin‌ ‌saajalta.‌ ‌Seikkailijan tulee muistaa ‌kirjoittaa ‌kohteliaasti‌ ‌mutta‌ ‌napakasti‌ ‌ja‌ ‌allekirjoittaa ‌kortti. 

Toteutus 3: OMA‌ ‌TUTKIMUS‌ ‌

Eri‌ ‌tutkimuslaitokset‌ ‌ja‌ ‌ympäristöjärjestöt‌ ‌sekä‌ ‌-yhdistykset‌ ‌järjestävät‌ ‌Itämeren‌ ‌tutkimus-‌ ‌ja‌ ‌suojelukampanjoita‌ ‌ja‌ ‌projekteja.‌ Seikkailija ‌etsii‌ ‌netistä‌ ‌tietoa‌ ‌kyseisistä‌ ‌kampanjoista‌ ‌tai‌ ‌tutkimuksista‌ ‌ja‌ ‌osallistuu‌ ‌johonkin‌ ‌niistä‌ ‌tietoa‌ ‌keräämällä‌ ‌ja‌ ‌siitä‌ ‌kyseiselle‌ ‌taholle‌ ‌lähettämällä.‌

Seikkailija ‌voi ‌valita‌ ‌myös‌ ‌jonkin‌ ‌oman‌ ‌aiheen‌ ‌tutkittavakseen.‌ ‌Seikkailija ‌kerää ‌valitsemastaan‌ ‌aiheesta‌ ‌havaintoja‌ ‌joko‌ ‌useammasta‌ ‌paikasta‌ ‌tai‌ ‌pidemmän‌ ‌aikajakson‌ ‌ajan.‌ ‌Hän kokoaa ‌havaintonsa‌ ‌yhteen‌ ‌ja‌ ‌julkaisee‌ ‌ne‌ ‌esimerkiksi‌ omalle partioryhmälleen ja johtajilleen.

Kuva: © Moomin Characters™

Takaisin sukelluksiin